Červen 2010

far cry

22. června 2010 v 18:00
Spusť hru s parametrem "-DEVMODE". Ve hře budeš mít přístup do všech levlů
a můžeš používat nasledující klávesy:

[Backspace] - přepínání neporazitelnosti
[P]         - všechny zbraně
[O]         - 999 munice
[F3]        - lítání
[F4]        - lítání i skrs věci
[F2]        - přesun na další checkpoint
[F9]        - uložená pozice
[F10]       - načítání pozície
[F11]       - přepínání zobrazování extra informácí
[F1]        - přepínání mezi pohledem první a třetí osoby
[=]         - zrychlení
[-]         - spomalení
[F5]        - původní rychlost


Knights of Honor

21. června 2010 v 17:31

Knights of Honor

Klávesou [Enter] otevřete konzoli a zadejte jeden z následujících kódů. Zadání potvrďte opět klávesou [Enter]:
bskinti     - 1000 božstva, 1000 knih a 100000 peněz
bsdestroyer - přepínání vyšší odolnosti budov
bsnofog     - přepínání mlhy
bsrai       - přepínání módu "bez peněz"
bsnoai      - vypne AI pro všechny království
bsai        - zapne AI pro všechny království, včetně tvého
bsswitch    - změna strany na vybraný národ
showspies   - zobrazí špiony na knight bare
bsrai     -vše zdarma(vojáci,budovi,atd.)
bscommander    -ovládáte taky cizí armádu

Gothic 3: Forsaken Gods

21. června 2010 v 17:29
Otevřete soubor ge3.ini v adresáři "Gothic3/Ini" a změně následující řádky:
[Game]
TestMode=false
na:
[Game]
TestMode=true
Potom stisknutím klávesy [~] během hry aktivujete konzoli pro zadání následujících kódů:
God               - nesmrtelnost
Invisibility      - neviditelnost
Teach all         - naučíte se všechny dovednosti
Kill              - zabije vybraný cíl
Give [item]       - přidá specifikovaný předmět (item)
Give gold x       - přidá x zlata (jen ve verzi bez patch)
Give money x      - přidá x zlata (jen ve verzi bez patch)
Spawn [item]      - přidá specifikovaný předmět / postavu (item)
idkfa             - přidá vše (předměty, dovednosti ...)
Help              - zobrazí příkazy
fullhealth        - plné zdraví
give Cat_Armor    - všechny brnění
give Cat_Weapon   - všechny zbraně
give Cat_Artefact - všechny artefakty
control           - ovládání postavy
watch             - ovládání pohledu

gothic 3

21. června 2010 v 17:28

Gothic 3

Otevřete soubor ge3.ini v adresáři "Gothic3/Ini" a změně následující řádky:
[Game]
TestMode=false

na:

[Game]
TestMode=true
Potom stisknutím klávesy [~] během hry aktivujete konzoli pro zadání následujících kódů:
God               - nesmrtelnost
Invisibility      - neviditelnost
Teach all         - naučíte se všechny dovednosti
Kill              - zabije vybraný cíl
Give [item]       - přidá specifikovaný předmět (item)
Give gold x       - přidá x zlata (jen ve verzi bez patch)
Give money x      - přidá x zlata (jen ve verzi bez patch)
Spawn [item]      - přidá specifikovaný předmět / postavu (item)
idkfa             - přidá vše (předměty, dovednosti ...)
Help              - zobrazí příkazy
fullhealth        - plné zdraví
give Cat_Armor    - všechny brnění
give Cat_Weapon   - všechny zbraně
give Cat_Artefact - všechny artefakty
control           - ovládání postavy
watch             - ovládání pohledu
teach STR x - nastavení síly
teach DEX x - nastavení lovecké dovednosti
teach INT x - nastavení inteligence
teach ALC x - nastavení alchymistické dovednosti
teach SMT x - nastavení kovářské dovednosti
teach THF x - nastavení zlodějské dovednosti
teach HP x  - nastavení sdraví
teach MP x  - nastavení many
teach SP x  - nastavení energie
teach LP x  - nastavení bodů učení
[F1] - Screenshot
[F2] - Okno / celá obrazovka (ptačí pohled)
[F3] - Framerate
[F4] - ?
[F5] - rychlý save
[F6] - Zeitraffer an/aus
[F7] - spomalení času
[F8] - reset postavy
[F9] - rychlý load

gothic 2 i gold

21. června 2010 v 17:27

Gothic 2

1) Stiskněte [B], napište Marvin a vraťte se do hry. Na horním okraji obrazovky se zobrazí text MARVIN-MODE a budete moct používat :
[F3] - přepne hru do okna
[F4] - přepne hru zpět na celou obrazovku
[F5] - nehybná kamera
[F6] - pohyblivá kamera
[F7] - přeskakování částí hry
[F8] - obnoví zdraví a manu
[H]  - sníží život
[O]  - převezme NPC
POS1 - změna postavy
2) Editace :
Mnoho nastavení můžete změnit editováním souboru gothic.ini v adresáři hry \system. Například můžete zapnout rychlé ukládání atd.
3)
Když stisknete [F2], objeví se konzole, do které můžete použít cheaty z jedničky (např. Cheat god apod.), ale pozor - všechny nejsou testovány.
4) Po zaktivování MARVIN módu (viz článek výše) můžete :
a) stisknout klávesu [G] : objeví se debugové texty, kde si můžete počíst, jaké animace se právě vykreslují atd.
b) po stisku [F2] zadávat do konzoly následující cheaty (konzole se vypíná opakovaným stiskem [F2]) :
Cheat God      - nesmrtelnost (dá se zabít pádem z okraje mapy) [on/off]
Cheat Full     - vyléčí hráče
Edit Abilities - zobrazí dialog, ve kterém si můžete upravit atributy
Goto Waypoint  - přenese vás do různých míst na mapě (např. Goto Waypoint Xardas vás hodí do věže ke kouzelníkovi)
Toogle Time    - přepne časovou dobu
Firstperson    - pohled z první osoby (není moc vychytaný, nedoporučuji) [on/off] 
Pozn.: Pokud je u cheatu [on/off], dá se opakovaným napsáním vypínat.
Pro vypnutí nesmrtelnosti do konzole napište opět cheat god.
5)
Se svým mágem ovládnete celkem 37 kouzel, ale mezi opravdovou lahůdku patří proměnit nepřítele v ovci.
6) Gothic 2 :
Tip : můžete hrát za jakoukoliv postavu, kterou vidíte. Pokud máte zapnutou nesmrtelnost (zmáčkněte [B], napište marvin, objeví se nápis marvin-mode, stiskněte [F2] a napište cheat god) a díváte se na postavu, nad kterou je její jméno, zmáčkněte klávesu [O]. A je to ! Hrajete za jakoukoliv postavu, kterou vidíte. Můžete nahlédnout do inventáře a klidně z postavy sundat jakoukoliv věc (zbroj, meč apod.), který si pak můžete vzít. Toto však nemůžete provést u postav, se kterými nelze pohybovat (obchodníci atd.).
7) goto waypoint [jméno] - teleport na waypoint
xardas     - ke Xardasovi
lester     - k Lesterovi
lighthouse - k majáku
sheep      - k ovci
wolf       - k vlkovi 
8) insert [předmět] :
a) Brnění : (Ochrana proti zbraním/Šípům/Ohni/Magii/Cena)
itar_vlk_l       (10/10/0/0/0)
itar_vlk_m       (10/10/0/0/0)
itar_vlk_h       (10/10/0/0/0)          - měšťanské oděvy
itar_vlkbabe_l   (10/10/0/0/0)
itar_vlkbabe_m   (10/10/0/0/0)
itar_vlkbabe_h   (10/10/0/0/0)          - ženské oděvy
itar_bau_l       (15/15/0/0/80)
itar_bau_m       (15/15/0/0/100)        - farmářské oděvy
itar_baubabe_l   (10/10/0/0/0)
itar_baubabe_m   (10/10/0/0/0)          - ženské farmářské oblečení
itar_prisoner    (20/20/0/0/10)         - trestanecký oděv
itar_barkkeeper  (10/10/0/0/0)          - hostinský oděv
itar_smith       (10/10/0/0/0)          - kovářské oblečení
itar_judge       (10/10/0/0/0)          - soudcův oděv
itar_governor    (40/40/0/0/1100)       - velitelský kabátec
itar_leather_l   (25/20/0/0/250)        - kožená zbroj
itar_bdt_m       (35/35/0/0/550)        - střední zbroj bandity
itar_bdt_h       (45/45/0/0/2100)       - těžká zbroj bandity
itar_mil_l       (40/40/5/5/600)       - lehká zbroj milice
itar_mil_m       (60/60/10/10/2500)    - těžká zbroj milice
itar_pal_m       (80/80/25/25/5000)    - rytířská zbroj
itar_pal_h       (100/100/50/50/20000) - paladinova zbroj
itar_djg_crawler (55/50/20/15/1500)    - zbroj z důlních červů
itar_sld_l       (30/30/0/0/500)       - lehká zbroj žoldáka
itar_sld_m       (45/45/5/5/1000)      - střední zbroj žoldáka
itar_sld_h       (60/60/10/10/2500)    - těžká zbroj žoldáka
itar_djg_l       (70/70/40/20/3000)    - lehká zbroj drakobijce
itar_djg_m       (80/80/50/30/12000)   - střední zbroj drakobijce
itar_djg_h       (90/90/60/40/20000)   - těžká zbroj drakobijce
itar_djg_babe    (60/60/30/0/0)        - zbroj drakobijkyně
itar_nov_l       (25/25/0/10/280)      - zbroj novice
itar_kdf_l       (40/40/20/20/500)     - roucho mága ohně
itar_kdf_h       (80/80/40/40/3000)    - těžké ohnivé roucho
itar_kdw_h       (80/80/40/40/450)     - roucho mága vody
itar_dementor    (15/40/15/15/0)       - seekrův plášť
itar_lester      (25/25/0/0/300)       - Lestrova zbroj
itar_diego       (30/30/0/0/450)       - Diegova zbroj stína
itar_corangar    (70/70/35/0/600)      - zbroj Cora Angara
itar_xardas      (100/100/50/50/15000) - Xardasovo temné roucho
itar_pal_skel    (100/100/65/100/500)  - stará rytířská zbroj
b) Jednoruční zbraně: (Poškození/Potřebná síla) *obr - obratnost
itmw_1h_vlk_dagger       (5/5)   - dýka
itmw_1h_mace_l_01        (5/5)   - pohrabáč
itmw_1h_bau_axe          (7/5)   - srp
itmw_1h_mace_l_03        (8/10)  - palice
itmw_malethsgehstock_mis (8/5)   - vycházková hůl
itmw_1h_mace_l_04        (10/10) - kovářské kladivo
itmw_1h_vlk_axe          (10/10) - sekera
itmw_1h_bau_mace         (10/10) - velký klacek
itmw_shortsword1         (10/10) - krátký meč domobrany
itmw_sense               (12/10) - malá kosa
itmw_shortsword2         (12/10) - primitivní krátký meč
itmw_1h_sword_l_03       (12/10) - vlčí nůž
itmw_nagelknueppel       (12/10) - hřeby pobitý kyj
itmw_1h_misc_sword       (15/10) - rezavý meč
itmw_shortsword3         (16/10) - krátký meč
itmw_1h_vlk_sword        (18/10) - meč
itmw_nagelkeule          (18/10) - hřeby pobitá palice
itmw_shortsword4         (20/10) - vlčí zub
itmw_kriegskeule         (22/20) - válečná palice
itmw_1h_sld_axe          (25/20) - primitivní sekerka
itmw_1h_mil_sword        (25/20) - rezavý široký meč
itmw_alrikssword_mis     (25/20) - Alrikův meč
itmw_shortsword5         (25/15) - kvalitní krátký meč
itmw_richtstab           (25/20) - soudcovská hůl
itmw_1h_sld_sword        (25/20) - primitivní meč
itmw_kriegshammer1       (28/30) - válečné kladivo
itmw_nagelkeule2         (28/20) - těžká hřeby pobitá palice
itmw_schwert             (30/30) - primitivní dlouhý meč
itmw_piratensaebel       (30/20) - pirátská šavle
itmw_schiffsaxt          (30/25) - loďařská sekera
itmw_1h_common_01        (30/20) - meč vlastní výroby
itmw_1h_pal_sword        (30/30) - paladinský meč
itmw_schwert1            (35/30) - kvalitní meč
itmw_steinbrecher        (35/25) - drtič kamene
itmw_spicker             (35/30) - lebkoštěp
itmw_schwert2            (37/27) - dlouhý meč
itmw_bartaxt             (40/40) - bradatice
itmw_doppelaxt           (40/35) - dvoubřitá sekera
itmw_schwert4            (45/45) - kvalitní dlouhý meč
itmw_schwert3            (45/35) - primitivní meč bastard
itmw_morgenstern         (45/45) - řemdih
itmw_1h_special_01       (45/40) - magický dlouhý meč
itmw_streitkolben        (50/45) - palcát
itmw_rubinklinge         (50/50) - rubínová čepel
itmw_rapier              (50/50-obr.) - rapír
itmw_runenschwert        (55/50) - runový meč
itmw_schwert5            (58/60) - kvalitní meč bastard
itmw_rabenschnabel       (58/50) - havraní zobák
itmw_inquisitor          (60/50) - Inkvizitor
itmw_1h_special_02       (60/50) - magický bastard
itmw_1h_blessed_01       (60/40) - primitivní čepel z rudy
itmw_1h_ferrossword_mis  (60/50) - Ferův meč
itmw_orkschlaechter      (65/65) - skřetobij
itmw_kriegshammer2       (65/70) - těžké válečné kladivo
itmw_folteraxt           (65/65) - mučitelská sekera
itmw_elbastardo          (65/65) - meč El bastardo
itmw_meisterdegen        (65/65-obr.) - mistrovský meč itmw_1h_blessed_02 (70/40) - posvěcená čepel z rudy
itmw_1h_special_03       (75/65) - magická válečná čepel
itmw_1h_blessed_03       (80/40) - Innosův hněv
itmw_1h_special_04       (90/80) - magický zabiják draků
c) Obouruční zbraně: (Poškození/Potřebná síla) *obr - obratnost 
itmw_2h_axe_l_01      (20/25) - krumpáč
itmw_2h_bau_axe        (20/25) - dřevorubecká sekera
itmw_1h_nov_mace       (20/15) - kopí
itmw_2h_sword_m_01     (25/25) - rezavý obouruční meč
itmw_1h_misc_axe       (25/25) - rezavá sekera
itmw_hellebarde        (28/20) - halapartna
itmw_zweihaender1      (32/30) - lehký obouruční meč
itmw_stabkeule         (32/20) - dlouhý palcát
itmw_2h_orcaxe_02      (35/55) - středně těžká skřetí sekera
itmw_2h_sld_sword      (35/40) - primitivní obouruční meč
itmw_streitaxt1        (35/30) - lehká bitevní sekera
itmw_2h_rod            (35/30) - rodův obouruční meč
itmw_2h_orcaxe_01      (35/40) - lehká skřetí sekera
itmw_2h_sld_axe        (35/40) - primitivní válečná sekera
itmw_2h_orcsword_01    (40/80) - ještěří meč
itmw_2h_pal_sword      (40/40) - paladinský obouruční meč
itmw_2h_orcaxe_03      (40/60) - těžká skřetí sekera
itmw_2h_orcaxe_04      (45/65) - hrubá skřetí sekera
itmw_2h_orcsword_02    (50/70) - skřetí válečný meč
itmw_2h_special_01     (50/50) - magický obouruční meč
itmw_zweihander2       (55/60) - obouruční meč
itmw_zweihander3       (60/60) - runová moc
itmw_streitaxt2        (60/60) - bitevní sekera
itmw_zweihaender4      (68/68) - těžký obouruční meč
itmw_2h_blessed_01     (70/50) - primitivní čepel z rudy
itmw_krummschwert      (70/70) - šavle
itmw_schlachtaxt       (70/70) - válečná sekera
itmw_2h_special_02     (70/70) - magický těžký obouruční meč
itmw_sturmbringer      (75/65) - přivolávač bouří
itmw_barbarenstreitaxt (75/75) - barbarská bitevní sekera
itmw_berserkeraxt      (80/80) - sekera Bersekera
itmw_drachenschneide   (80/80) - sekáč draků
itmw_2h_blessed_02     (85/50) - meč řádu
itmw_2h_special_03     (90/90) - magická těžká válečná čepel
itmw_2h_blessed_03     (100/50) - svatý kat
itmw_2h_special_04     (110/100) - magiký velký zabiják draků
holy_hammer_mis        (?/?) - posvátné kladivo
9) Zlato od kováře :
Od Jana kováře ve 4. kapitole si kupte dračí brnění za 12000, pak ho zneškodněte a dostanete 20000.
10) Zkušenosti :
Za nebojové úkoly zpravidla dostanete více zkušeností, než za bojové a taky drahocenné předměty a zlato. Takže pokud se necítíte na boj, vrhněte se na plnění nebojových úkolů.
11)
V prvním chapteru se dá získat ještě jeden quest. Pokud jste se už stali citizen, tak v upper quarter města Kohrinis je Luthero. Popovídejte si s ním a on vám dá quest Snapper's Claws. Bude v něm od vás chtít drápy snappera. Tyto můžete dostat, když ve Valley of the Mines se zúčastníte mise "Snapper Hunt" tak jsou to pazoury jednoho ze snapperů nahoře nad dolem.
12) Luky a Kuše (Poškození/Potřebná obratnost) :
itrw_sld_bow  (20/20) - luk
itrw_bow_l_01 (15/10) - krátký luk itrw_bow_l_02 (25/20) - vrbový luk
itrw_bow_l_03 (30/30) - lovecký luk
itrw_bow_l_04 (35/35) - jilmový luk
itrw_bow_m_01 (40/45) - skládaný luk
itrw_bow_m_02 (45/50) - jasanový luk
itrw_bow_m_03 (50/60) - dlouhý luk
itrw_bow_m_04 (55/65) - bukový luk
itrw_bow_h_01 (60/75) - kostěný luk
itrw_bow_h_02 (65/80) - dubový luk
itrw_bow_h_03 (70/90) - válečný luk
itrw_bow_h_04 (75/95) - dračí luk
itrw_mil_crossbow  (20/20) - kuše
itrw_crossbow_l_01 (25/10) - lovecká kuše
itrw_crossbow_l_02 (40/25) - lehká kuše
itrw_crossbow_m_01 (55/40) - kuše
itrw_crossbow_m_02 (70/55) - válečná kuše
itrw_crossbow_h_01 (85/70) - těžká kuše
itrw_crossbow_h_02 (100/85) - kuše drakobijců
itrw_dragomirsarmbrust_mis (40/25) - Dragomirova kuše
itrw_sengrathsarmbrust_mis (20/20) - Sengrathova kuše
Runy : 
itru_pallight             - svaté světlo
itru_pallightheal         - slabé léčení
itru_palmediumheal        - střední léčení
itru_palfullheal          - silné léčení
itru_palholybolt          - svatý šíp
itru_palrepelevil         - zažehnání zla
itru_paldestroyevil       - zničení zla
itru_palteleportsecret    - teleport (do tajné místnosti)
itru_teleportseaport      - teleport do přístavu
itru_teleportmonastery    - teleport do kláštera
itru_teleportfarm         - k velkostatkáři (Landowner)
itru_teleportxardas       - ke Xardasovi
itru_teleportpassnw       - do Khorinudského průsmyku
itru_teleportpassow       - do průsmyku v hornickém údolí
itru_teleportoc           - na hrad
itru_teleportowdemontower - na věž dávného ďábla (bývalá Xardasova věž)
itru_teleporttaverne      - do krčmy (do hospody)
itru_teleport_3           - Teleport 3?
itru_light                - světlo
itru_firebolt             - ohnivý šíp
itru_zap                  - slabý blesk
itru_lightheal            - léčení lehkých zranění
itru_sumgobskel           - vytvoří gobliního kostlivce
itru_instantfireball      - ohnivá koule
itru_icebolt              - ledový šíp
itru_sumwolf              - vytvoří vlka
itru_windfist             - větrná pěst
itru_sleep                - spánek
itru_mediumheal           - léčba středně těžkých zranění
itru_lightningflash       - blesk
itru_chargefireball       - velká ohnivá koule
itru_sumskel              - vyvolá kostlivce
itru_fear                 - strach
itru_icecube              - ledový blok
itru_thunderball          - kulový blesk
itru_sumgol               - vyvolá golema
itru_harmundead           - zničení nemrtvého
itru_pyrokinesis          - velká ohnivá bouře
itru_firestorm            - ohnivá bouře
itru_icewave              - ledová vlna
itru_sumdemon             - vyvolá démona
itru_fullheal             - léčba těžkých zranění
itru_firerain             - ohnivý déšť
itru_breathofdeath        - dech smrti
itru_massdeath            - vlna smrti
itru_masterofdisaster     - boží zásah
itru_armyofdarkness       - armáda temnot
itru_shrink               - zmenšení nestvůry
itru_deathbolt            - střela smrti
itru_deathball            - koule smrti
itru_concussionbolt       - úderná střela
Monstra : 
bloodfly             - krvavá moucha
demon                - démon
demonlord            - pán démonů
draconian            - lizzard man (ještěrman)
dragon_fire          - ohnivý drak
dragon_ice           - ledový drak
dragon_rock          - kamenný drak
dragon_swamp         - bažinný drak
dragon_undead        - nemrtvý drak
dragonsnapper        - dračí chňapavec
firegolem            - ohnivý golem
firewaran            - ohnivá ještěrka
giant_bug            - polní škůdce
giant_rat            - obrovská krysa
gobbo_black          - černý goblin
gobbo_green          - goblin
gobbo_skeleton       - gobliní kostlivec
harpie               - harpie
icegolem             - ledový golem
lesser_skeleton      - malý kostlivec
lurker               - číhavec
meatbug              - žravá štěnice
minecrawler          - důlní červ
minecrawlerwarrior   - válečník důlních červů
molerat              - krysokrt
orcelite             - elitní ork
orcshaman            - orčí šaman
orcwarrior           - orčí válečník
scavenger            - mrchožrout
shadowbeast          - stínová šelma
shadowbeast_skeleton - kostra stínové šelmy
sheep                - ovce
skeleton             - kostlivec
skeleton_lord        - stínový válečník
skeletonmage         - kostlivý mág
snapper              - chňapavec
stonegolem           - kamenný golem
swampshark           - žralok z bažin
troll                - trol
troll_black          - černý trol
undeadorcwarrior     - nemrtvý skřet
waran                - ještěr
warg                 - skřetí pes
wisp                 - přízračné světlo
wolf                 - vlk
ybloodfly            - mladá krvavá moucha
ygiant_bug           - mladý polní škůdce
ygiant_rat           - malá krysa
ygobbo_green         - mladý goblin
ywolf                - mladý vlk
zombie01             - zombie
zombie02             - zombie
zombie03             - zombie
zombie04             - zombie 
13) Speciální cheaty do Gothic 2 :
V chetovacím módu napište Edit abilities a objeví se tabulka a do ní napište 
lp #    - zvýší učební body o #
guild # - stanete se :

0 nezávislí
1 paladin
2 domobrana
3 měšťan
4 mág ohně
5 novic
6 drakobijec
7 žoldák

Klávesové cheaty :

K    - posun o 1 metr přes zemi i zeď, ale pokud se nehcete propadnout do země, tak zmáčkněte klávesu [Caps Lock] a nepropadnete se.
[F8] - začnete létat
14) ZVYŠOVÁNÍ SÍLY A OBRATNOSTI :
Když máte zapnutý MARVIN MODE, můžete si nacheatovat sílu a obratnost. Stačí si vzít jakýkoliv prsten nabo amulet, který vám přidává sílu nebo obratnost a nasadit si ho a zase sundat. Tím se vám zvýší síla či obratnost natrvalo o tolik, kolik daný amulet či prsten přidává. Takhle můžete sudavat a nandavat, dokud nebudete tak obratní a silní, jak chcete.

gothic

21. června 2010 v 17:25 Hry na PC
Krvavý mód:
V libovolném textovém editoru otevřete soubor"gothic.ini" a vyhledejte řetězec obsahující "BloodDetail 1". Zvedněte hodnotu krvavých detailů na 3 (tedy BioDetail 3) a doměnou vám bude ještě krvavější hra!

Cheaty:
Před použitím níže uvedených chatů vás čeká další editovací procedura. V textovém editoru si otevřete soubor "gothic.ini" hry a vyhledejte řádku obsahující "test mode o". Změňte uvedenou hodnotu na 1 (tedy "test mode 1") a následně vám již nic nebrání v mačkání následujících tlačítek pro vyvolání popsaných efektů.

[F2] - aktivace příkazové řádky (Pozn.:)
[F3] - hraní v okně
[F4] - normální mód
[F5] - znehybnění kamery
[F6] - pohyblivá kamera
[F7] - procházení herními sekcemi
[F8] - doplnění zdraví a many
[H] - postavička si sama ublíží
[Z] - postavička se otočí
[K] - postavička se propadne do země (stiskněte několikrát)
Pozn.: Následující cheaty se vkládají do příkazové řádky:

cheat god - nesmrtelnost
cheat full - doplnění zdraví
hurtswampschark - Swampschark si ublíží
harpie - Harpie
lurker - Lurker
lichtbringer - artefakt (pro Quest)
goto vob - teleport
goto pos - teleport do zámku
goto waypoint - teleport
print - uložení obrázku
load position - obnovení pozice
load game - obnovení hry
save - uložení hry
version - napíše verzi hry
insert [věc] - napíšete jednu z věcí viz seznam (např "insert torlofsaxt)
Seznam věcí:

torlofsaxt
ulumulu
silax_axt
icegolem
meatbug
troll
yscavenger
xardasdemon
btestmodell
dtestmodell
gtestmodell
jtestmodell
atestmodell
xp_map
cords_spalter
namibskeule
astronomie
fakescroll
vicitm
perception_testmodell
thorus_schwert
udshaman_rockefeller
roter_wind
artos_schwert
diegos_bogen
freemineorc
bridgegolem
youngtroll
ymolerat
swampshark
ctestmodell
ftestmodell
htestmodell
ababetestmodell
urizielrune
neks_amulett
prankenhieb
dmb_armor_m
dungeonkey
zeitenklinge
elementare_arcanei

Mafia

17. června 2010 v 19:13 Hry na PC
Tak tady mám pár cheatů na moji oblíbenou mafii :D

krefjeyivot - zdraví na maximum (dá se použít jen 1x za načítaní)
boxer - zvětší Tommyho ruce, tím pádem aji zbraně. Pro vypnutí znovu napiš.
municak - neomezená munice
jiyda - odstraní z kabrioletu (např. Bolt V8 Roadster) střechu
parnik - napiš po příjezdu k mostu, pod kterým za chvíli přejede tanker s párem, parodujucím známou scénku z Titanicu :)